How can I apply for a subsidy?

We kunnen een aanvraag alleen beoordelen als deze compleet is. Een complete aanvraag bestaat uit een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier inclusief alle benodigde bijlagen (liefst waar mogelijk in pdf).

Bijlagen:

 • Statuten
 • Recent uittreksel kamer van koophandel (<1 jaar oud)
 • Meest recente financieel jaarverslag
 • Projectbeschrijving (
  • Samenvatting van het project in maximaal 200 woorden
  • Omschrijving van het plan
  • Aanleiding voor het project
  • Doel van het project
  • Verwachte resultaten
  • Doelgroep(en)
  • Samenwerkingspartners
  • Sterke en zwakke punten van het project
 • Kostenbegroting
 • Gedetailleerd dekkingsplan (hoe krijgt u de begroting dekkend, met welke andere partners/fondsen)
 • Eventueel een extra bijlage (Let op: Wanneer er een gelieerd steunfonds of ‘vrienden van’ stichting bestaat, vragen wij om de meest recente jaarrekening van deze gelieerde entiteiten als extra bijlage toe te voegen.)

Nieuwe aanvrager:

Druk op de knop Aanvraagformulier, u komt direct in het digitale aanvraagformulier terecht. Maak nu een inlog aan. Hierna kunt u het digitale formulier invullen. Sla altijd de wijzigingen op zodat u later verder kunt werken indien nodig. Pas na het klikken op de knop verzenden is de aanvraag daadwerkelijk ingestuurd. U ontvangt dan direct een bevestiging (check de spambox).

Mocht u vragen of problemen hebben over deze documenten of procedure, bel ons dan gerust (070-3653930).